Zásady ochrany osobních údajů webu waff.cz

Správa webuwaff.cz se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na Internetu.Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochranyosobních údajů jsou založeny na ustanoveníchVšeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely a důvody , pro které shromažďujeme osobní údaje,jsou tyto: zlepšení našich služeb, komunikace s návštěvníky tohoto webu,e-mailový zpravodaj, zpracování uživatelských dat pro online obchod,poskytování informací, požadovaných uživatelem, poskytování služeb, souvisejícíchse zaměřením činnosti předmětné webové stránky, a také pro následující úkony.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údajeshromažďujeme a používáme pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud stím budete souhlasit, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje:e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo. Tyto údaje slouží k vyřízenípoptávky, objednávky a ke zlepšování interního marketingu. Shromažďování azpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými naúzemí Evropské unie a státu Česká republika.

Ukládání, úprava a mazání dat

Uživatel,který poskytl své osobní údaje webovým stránkám waff.cz, má oprávnění nadále jeupravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, pokterou budou Vaše osobní údaje uloženy: doba uchovávání obchodních a daňovýchúdajů. V případě ukončení používání Vašich údajů je správa webu odstraní. Vašeúdaje zpracováváme do odvolání souhlasu, do doby expirace Vašeho uživatelskéhoúčtu, jste-li na Webu registrováni jako uživatelé a v ostatních případechnejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů(např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme.

Pro přístup kVašim osobním údajům můžete kontaktovat správu webu na adrese: +420 702 181 287.Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolnýmsouhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-liuž uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí.

Využití technických údajů při návštěvě webu

Kdyžnavštívíte web waff.cz, budou v databázi uloženy záznamy o Vaší IP adrese, časenávštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technickýchinformacích, potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajůvšak identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme.

Poskytování informací dětmi

Pokud jsterodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že Vaše děti nám poskytly svéosobní údaje bez Vašeho souhlasu, kontaktujte nás: +420 702 181 287. Našeslužba zakazuje ukládat osobní údaje nezletilých bez souhlasu rodičů neboopatrovníků.

Využívání souborů cookies

Pro správnézobrazení obsahu a pro usnadnění používání stránek waff.cz využíváme souborycookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto souborypomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyceprohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace,které budou pro Vaši příští návštěvu užitečné. Díky souborům cookies bude proVás prohlížení webu mnohem pohodlnější. Více si o těchto souborech můžetepřečíst zde. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, neboblokoval soubory cookie v prohlížeči samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookievšak může omezit výkonnost webu.

Využití osobních údajů jinými službami

Tato stránkapoužívá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle nanás: Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Sklik, Facebook Pixel,Ecomail, We better. Dále k údajům má přístup WAFF Kamna s.r.o..

Shromažďovanádata mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou býtpoužity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelskédohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tammůžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zdenajdete blokátorslužby Google Analytics. Osobní údajenepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadáchochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonnýchpožadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.

Odkazy na jiné stránky

Naše stránkywaff.cz mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi provozovány. Zajejich obsah neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásadyochrany osobních údajů na těch stránkách, které jste navštívili, pokud jsou tamuvedeny.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše stránkywaff.cz mohou občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechnyzměny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů natéto stránce. Sledujeme změny v legislativě, týkající se ochrany osobních údajův Evropské unii a ve státě Česká republika. Pokud jste nám svěřili své osobníúdaje, upozorníme Vás na případnou změnu zásad ochrany osobních údajů. Pokudbyly Vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak Vás kontaktovat nemůžeme.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-lijakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujtesprávce webu waff.cz, přes: +420 702 181 287, nebo využijte kontaktní formulář,uvedený v příslušné části tohoto webu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobníchúdajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu waff.cz. V takovémpřípadě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky.